© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

Tot esdeveniment o celebració que s'ho valgui, ha de tenir un cartell anunciador i la Festa dels Capdidats el té. A continuació podeu veure tots els Cartells de la Festa dels Capdidats.

© Jaume Olivet© Jaume Olivet 2019

© Jaume Olivet 2019

Reportatge - Festa dels Capdidats 2019© ©

Reportatge - Festa dels Capdidats 2018
Reportatge - Festa dels Capdidats 2017Reportatge - Festa dels Capdidats 2016
Reportatge - Festa dels Capdidats 2015©

Reportatge - Festa dels Capdidats 2014 .© Jaume Olivet

Veure l'apartat: Cartells de Terrassa.
Seguir les novetats i veure el meu CV: FOTO Jaume Olivet.

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet