© Jaume Olivet

Ximeneia de la Bòvila Almirall a la Avinguda Angel Sallent

© Jaume Olivet

Data de l'any 1958, el mestre d'obres fou Marià Massana Riba.

© Jaume Olivet
- Alçada: 63,25 metres.
- Diàmetre base: 3,98 metres.
- Diàmetre superior: 2,19 metres.
- Volum intern aprox. 166 m3.
- Pes aproximat: 570 Tn.

© Jaume Olivet
© Jaume Olivet


© Jaume Olivet


La xemeneia servia per donar sortida als fums dels forms de cocció dels totxos
de la bòvila de ca l'Almirall, empresa que fou creada el 1910.
L'any 1958, van decidir fer construir una nova xemeneia per ampliar la capacitat
de tir dels seus forns de cocció de maons que destacà per la seva alçada.

© Jaume Olivet


© Jaume Olivet


© Jaume Olivet

Figura en el llibre Guiness i es considera la xemeneia més alta del món

© Jaume Olivet


© Jaume OlivetContador:
Counter
© Jaume Olivet