© Jaume Olivet 2006


© Jaume Olivet 2006

El capgros de l'any 2006 va ser Josep Maria Farras, un monstre del Jazz,
però la festa també va tenir un altre capgross sorpresa: En Jordi Grau.

Un 10 pel portador d'en Farras, la possició de les mans es típica d'ell.

© Jaume Olivet 2006


© Jaume Olivet 2006


© Jaume Olivet 2006


© Jaume Olivet 2006


© Jaume Olivet 2006


© Jaume Olivet 2006


© Jaume Olivet 2006


© Jaume Olivet 2006


© Jaume Olivet 2006


© Jaume Olivet 2006


© Jaume Olivet 2006


© Jaume Olivet 2006
© Jaume Olivet 2006