C2015 F0500300 Jaume Olivet
 Jaume Olivet
XXXVIII Ra de Carnestoltes de Tetassa
Dissabte 14 de febrer de 2015
Antoninots - Els Flamenquets
 Jaume Olivet
C2015 F0500301 Jaume Olivet

C2015 F0500302 Jaume Olivet

C2015 F0500303 Jaume Olivet

C2015 F0500304 Jaume Olivet

C2015 F0500305 Jaume Olivet

C2015 F0500306 Jaume Olivet

C2015 F0500307 Jaume Olivet

C2015 F0500308 Jaume Olivet

C2015 F0500309 Jaume Olivet

C2015 F0500310 Jaume Olivet

C2015 F0500311 Jaume Olivet

C2015 F0500312 Jaume Olivet

C2015 F0500313 Jaume Olivet

C2015 F0500314 Jaume Olivet

C2015 F0500315 Jaume Olivet

C2015 F0500316 Jaume Olivet

C2015 F0500317 Jaume Olivet

C2015 F0500318 Jaume Olivet

C2015 F0500319 Jaume Olivet

C2015 F0500320 Jaume Olivet



 Jaume Olivet

Veure: Tot el Carnesoltes de Tetassa 2015.
Podeu signar al: Llibre de visites.
Pujada el dimecres 11 de mar de 2015.

 Jaume Olivet

 Jaume Olivet