C2015 F0501900 Jaume Olivet

 Jaume Olivet
XXXVIII Ra de Carnestoltes de Tetassa
Dissabte 14 de febrer de 2015
El Minyons de Terrassa - Criem Malves
 Jaume Olivet

C2015 F0501901 Jaume Olivet

C2015 F0501902 Jaume Olivet

C2015 F0501903 Jaume Olivet

C2015 F0501904 Jaume Olivet

C2015 F0501905 Jaume Olivet

C2015 F0501906 Jaume Olivet

C2015 F0501907 Jaume Olivet

C2015 F0501908 Jaume Olivet

C2015 F0501909 Jaume Olivet

C2015 F0501910 Jaume Olivet

C2015 F0501911 Jaume Olivet

C2015 F0501912 Jaume Olivet

C2015 F0501913 Jaume Olivet

C2015 F0501914 Jaume Olivet

C2015 F0501915 Jaume Olivet

C2015 F0501916 Jaume Olivet

C2015 F0501917 Jaume Olivet

C2015 F0501918 Jaume Olivet

C2015 F0501919 Jaume Olivet Jaume Olivet

Veure: Tot el Carnesoltes de Tetassa 2015.
Podeu signar al: Llibre de visites.
Pujada el divendres 6 de mar de febrer de 2015.

 Jaume Olivet

 Jaume Olivet