© Jaume Olivet

© Jaume Olivet
Dilluns 13 de juliol de 2015
El Marquès de Les Franqueses.

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

Dimarts 7 de juliol de 2015.

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

Dijous 9 de juliol de 2015

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

Si vols pots:

Signar: Llibre de visites.
Veure: Apartat - La creació dels Gegants de Les Franqueses.
Veure: Apartat - Taller Drac Petit .

Pujada el dissabte 26 de setembre de 2015.

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet