© Jaume Olivet

© Jaume Olivet
Dimecres 2 de setembre de 2015
El barret del Marquès de Les Franqueses.

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

Si vols pots:

Signar: Llibre de visites.
Veure: Apartat - La creació dels Gegants de Les Franqueses.
Veure: Apartat - Taller Drac Petit .

Pujada el dijous 8 d'octubre de 2015.

© Jaume Olivet
© Jaume Olivet