© Jaume Olivet

© Jaume Olivet
MARGARIDA TAFANERA
Divendres 20 de novembre de 2015

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

Si vols pots:

Signar: Llibre de visites.
Veure: Apartat - Creació de Margarida Tafanera .
Veure: Apartat - Taller Drac Petit .

Pujada el dijous 31 de desembre de 2015.

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet