© Jaume Olivet

© Jaume Olivet
MARGARIDA TAFANERA
Dilluns 21 de desembre de 2015

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

Si vols pots:

Signar: Llibre de visites.
Veure: Apartat - La creació de la dona dels Nassos .
Veure: Apartat - Taller Drac Petit .

Copia i enganxar la següent adreça per promocionar el que veus:
www.jaumeolivet.cat/zona_2015/tdp_20151221_margarida.html

Pujada el divendres 22 de gener de 2016.

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet