© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

Nova Jazz Cava - Divendres 4 de març de 2016
JORGE PARDO & SYLVAIN LUC - Connexió Barcelona/París -

Jorge Pardo (saxos i flauta) - Sylvain Luc (guitarras acústica i elèctrica)
Ismael Suarez (Piraña) (percusió)© Jaume Olivet 2016 © Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

Si vols pot:
Veure: Apartat - Festival de Jazz de Terrassa 2016.
Pots signar al: Llibre de visites.
Pujada el diumenge 20 de març de 2016.

© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016