© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

Cafè de l'Aula - Diumenge 28 de febrer de 2016
- La pissarra del Festival -.


© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

Si vols pot:
Veure: Apartat - Festival de Jazz de Terrassa 2016.
Pots signar al: Llibre de visites.
Pujada el divendres 4 de març de 2016.

© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016