© Jaume Olivet 2020

MOSTRA DE WORK IN PROCESS

"La fotografia és una eina de recerca per qüestionar els límits de la naturalesa humana en la cultura visual del segle XXI i la possibilitat d'una mirada sostenible. D'aquesta manera, reflexiono sobre el paper de la imatge en la construcció de la identitat humana, de la mirada i els rituals, a partir dels quals traçar una ruta que convidi a crear nous significats i imaginar altres realitats. Aquest treball és una mostra de work in process, on investigar la idea de natura des del joc, el moviment i tècniques fotogràfiques sostenibles"

Dimarts 12 d'octubre de 2021

© Marta Garcia© Marta Garcia© Marta Garcia© Marta Garcia© Marta Garcia© Marta Garcia

© Jaume Olivet 2021ENLLAÇOS:

- Marta Garcia - Instagram
- Marta Garcia - Facebook


© Jaume Olivet 2021 © Jaume Olivet 2021 © Jaume Olivet 2021
© Jaume Olivet 2021


Counter